مطالب مرتبط:

ديدبان شفافيت بر تصويب طرح قانون حمايت از اطلاع دهندگان فساد اداری تاکيدکرد

کابل (پژواک، ۳۱ سرطان ۹۵): ديدبان شفافيت افغانستان، از اقدام گروه پارلمانی مبارزه عليه فساد اداری  (کاکس) در راستاى معرفی طرح قانون حمايت از اطلاع دهندگان فساد اداری و ساير جرايم و تخلفات به شوراى ملى، استقبال کرد. سيد اکرام افضلی رييس اجرايی ديدبان شفافيت افغانستان، درنشست خبرى گفت که اين

مطالب اخیر