مطالب مرتبط:

پسرلی: ایران بر صادرات اموال افغانی ۸۵ درصد تخفیف می‌دهد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که مقامات ایرانی تعهد کردند که در بخش مالیه بر صادرات اموال افغانی به آن کشور ۸۵ درصد تخفیف را در نظر می گیرند. صیام الدین پسرلی مسئول مطبوعات ای...

مطالب اخیر