مطالب مرتبط:

قدر دانی وزیر امورداخله از همکاری های اداره عملیات های ملکی اتحادیه اروپا

آریانانیوز: وزیر امورداخله کشورمان در دیدار با با کینت دین رئیس عملیات های ملکی اتحادیه اروپا از همکاری های همیشگی این اتحادیه با پولیس ملی…

مطالب اخیر