مطالب مرتبط:

سران حکومت حمله تروریستی امروز کابل را محکوم کردند

رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور حمله تروریستی امروز در کابل را با انتشار اعلامیه‌هایی محکوم کردند.

مطالب اخیر