مطالب مرتبط:

کنفرانس کشاورزی برای زنان هرات، فراه و بادغیس برگزار شد

کنفرانس زنجیره ارزش افزایی محصولات زراعتی جهت بلند بردن سطح آگاهی زنان سه ولایت هرات، بادغیس و فراه در ولایت هرات برگزار شد

مطالب اخیر