مطالب مرتبط:

رای اعتماد مجلس به وزیر صحت عامه

پیام آفتاب، مجلس نمایندگان در جلسه امروز استیضاح وزرای کابینه دولت وحدت ملی، وزیر صحت عامه را در سمت خود ابقا کردند.

مطالب اخیر