مطالب مرتبط:

وزیران صحت، مهاجرین و اقتصاد از سد پارلمان گذشتند

وزیران صحت عامه، مهاجرین و اقتصاد در نتیجه رای‌گیری مجلس نمایندگان در سمت‌های شان ابقا شدند.

مطالب اخیر