مطالب مرتبط:

غنی حوصله جنجال و قیل و قال ندارد

شبکه اطلاع رسانی افغانستان نوشت: پروسه استیضاح‌های بی‌مقدمه و پیاپی وزرا که متهمان ردیف اول آن را نیمی از وکلای از همه جا بی‌خبر و قربانی همیشگی مجلس تشکیل می‌دهند.

مطالب اخیر