مطالب مرتبط:

حکمتیار: بابت اتهام جنایات جنگی در افغانستان معذرت خواهی نمی‌کنم

پیام آفتاب: رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کرد که بابت جنایت های جنگی صورت گرفته در جنگ افغانستان معذرت خواهی نخواهد کرد.

مطالب اخیر