مطالب مرتبط:

خوشبینی از افزایش روابط بازرگانی میان هند و افغانستان

با افزایش حمل ونقل کالاهای بازرگانی از بندر چابهار انتظار می رود که ارزش حجم روابط بازرگانی کشورهای افغانستان و هند تا 50 درصد افزایش یابد.

مطالب اخیر