مطالب مرتبط:

فرستادۀ ویژۀ امریکا برای افغانستان و پاکستان بازنشسته شد

ریچارد اولسن، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای افغانستان و پاکستان بازنشسته شد.

مطالب اخیر