مطالب مرتبط:

مسکو از پیشنهاد مقامات افغان در مورد رهبر طالبان حمایت میکند

مسکو می گوید، حاضر است از پیشنهاد مقامات افغان در مورد اینکه رهبر طالبان ملا هبت الله آخوند زاده در لست تروریستان ملل متحد جا داده شود حمایت کند، اما بعد از آنکه استدلال حکومت کابل در این مور...

مطالب اخیر