مطالب مرتبط:

چرا یکی رای می‌آورد و دیگری نه؟

8 صبح نوشت: پارلمان در برخورد با وزیرانی که بودجه سال ۱۳۹۴ را مصرف نکرده بودند، برخوردی دوگانه کرد. به تعدادی از آنان رای اعتماد داد و برخی از آنان را رد صلاحیت کرد.

مطالب اخیر