مطالب مرتبط:

کشته شدن مدیر عواید مستوفیت غور

آریانانیوز: بنابرگزارش های رسیده، آقای رسولی هدف تیر اندازی دومهاجم ناشناس قرار گرفته و به قتل رسیده است.

مطالب اخیر