مطالب مرتبط:

افغانستان و تراکم مشکلات

مقاله: در حال حاضر يکي از اصلي ترين نيازهاي شهروندان افغانستان مسأله امنيت است. امنيت جزء نيازهاي اوليه زندگي بشر به شمار مي رود. تمام امورات زندگي انسان اعم از اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي بر امنيت استوار است. اگر امنيت...

مطالب اخیر