مطالب مرتبط:

حکمتیار: کسی که از سوی محکمه معتبر متهم شده باشد معذرت خواهی کند

گلبدین حکمتیار یک بار دیگر معذرت خواهی مبنی بر اتهام جنایات جنگی علیه خود را رد کرد. حکمتیار گفته است کسانی که از سوی یک محکمه معتبر متهم شناخته شده باشند باید معذرت خواهی کند نه آنانی که از جان ...

مطالب اخیر