مطالب مرتبط:

وزیر خارجه از آمادگی برای نشست بروکسل خبر داد

حکومت وحدت ملی می‌کوشد پیش از برگزاری نشست بروکسل، همکاری‌های منطقه‌ای را در بخش‌های اقتصادی و سهولت‌های ترانزیتی به‌دست آورد

مطالب اخیر