مطالب مرتبط:

حکومت برای ملغاکردن تحریم‌ها در برابر حکمتیار به …

شورای امنیت ملی می‌گوید که حکومت افغانستان با فرستادن نامه‌یی به سازمان ملل متحد خواهان برداشتن تحریم‌های این سازمان بر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خواهد شد.

مطالب اخیر