مطالب مرتبط:

ورزشکاران دو و میدانی روسیه از حضور در المپیک ریو محروم شدند

دیوان داوری ورزش درخواست کمیته المپیک روسیه و ۶۸ ورزشکار روس برای لغو ممنوعیت شرکت ورزشکاران دو و میدانی این کشور در المپیک ریو را رد کرد

مطالب اخیر