مطالب مرتبط:

رئیس و هیات اداری شورای ولایتی بامیان انتخاب شدند

مولوی محمد یوسف مظهری در نتیجه انتخابات هیات اداری شورای ولایتی بامیان به حیث رئیس این شورا انتخاب شد.

مطالب اخیر