مطالب مرتبط:

رئیس و منشی جدید شورای ولایتی غزنی مشخص شدند

القداد اکبری به حیث رئیس شورای ولایتی غزنی و حسن رضا یوسفی به حیث منشی شورا انتخاب گردیدند.

مطالب اخیر