مطالب مرتبط:

کشته شدن خانم هراس افگن پیش از ورود به دادگاه عالی در کابل

گزارش‌ها می‌رسانند که یک خانم هراس‌افگن پیش از ورود به ساختمان دادگاه عالی در کابل از سوی نگه‌بانان از پا در آمده‌است

مطالب اخیر