مطالب مرتبط:

وزارت داخله بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در کشور تاکید کرد

وزیر امور داخله میگوید متعهد است تا در راستای مبارزه علیه فساد اداری در کشور گام های جدی بر دارد تاج محمد جاهد به روز پنجشنبه در مراسم گشایش مرکز ثبت احوال نفوس در کابل گفت بخش های مختلف افغانستان نیازمند اصلاحات است

مطالب اخیر