مطالب مرتبط:

والی سیستان و بلوچستان در دیدار با رئیس اجرائیه: از فرصت های اقتصادی بندر چاه بهار استفادۀ اعظمی صورت گیرد

آقای هاشمی در دیدارش با رئیس اجرائیه گفت: توقع ایران این است که بازرگانان افغان و ایران در این بندر، به صورت مشترک سرمایه گذاری…

مطالب اخیر