مطالب مرتبط:

واکنش اتحادیه شرکت های ترانسپورتی نسبت به سلب صلاحیت وزیر ترانسپورت

اتحادیه شرکت های ترانسپورتی خصوصی سلب صلاحیت وزیر ترانسپورت را ازسوی مجلس نمایندگان غیرعادلانه خوانده و هشدار دادند در صورت عدم برگشت وی به سمت اش دست به اعتصاب کاری خواهند زد.

مطالب اخیر