مطالب مرتبط:

برنامه ویژه زنان امریکایی برای «ترامپ»

زنان امریکایی در نظر دارند تظاهرات بزرگی را علیه رئیس جمهوری جدید این کشور برگزار کنند.

مطالب اخیر