مطالب مرتبط:

۲٨ زن در فاریاب قربانی خشونت ها خانوادگی شده اند

رييس دفتر ولايتی کميسيون مستقل حقوق بشر فارياب گفت : در سال جاری، ۲٨ زن بر اساس خشونت های خانوادگی کشته شده و يا خودکشی کرده اند.

مطالب اخیر