مطالب مرتبط:

ولسى جرگه وزير مخابرات را نيز سلب صلاحيت کرد

کابل (پژواک، ٢٥عقرب٩٥): ولسى جرگه در سلسلۀ استيضاح وزراى کابينه، وزير مخابرات و تکنالوژى معلوماتى را نيز سلب صلاحيت کرد؛ اما وزراى انرژى و آب، مبارزه با مواد مخدر و زراعت، از استيضاح موفق برآمدند. ولسى جرگه، به تاريخ ١٢ عقرب فيصله نمود تا ١٧ وزيرى را که سال گذشته، کمتر از ٧٠ درصد بودجۀ انکشافى... read more

مطالب اخیر