مطالب مرتبط:

وال استریت ژورنال از نامزدهای اصلی پست وزارت امور خارجه امریکا نام برد

جان بولتون و رودلف جولیانی نامزدهای اصلی برای پست وزارت امور خارجه امریکا می باشند.

مطالب اخیر