مطالب مرتبط:

تفاهمنامه همکاری بین چین و افغانستان امضا شد

تفاهمنامه همکاری 2 میلیون ینی با حضور «یاوجینگ» سفیر چین در افغانستان و «عبدالله عبدالله» ریاست اجرائیه دولت وحدت ملی به امضاء رسید.

مطالب اخیر