مطالب مرتبط:

استیضاح وزرای دولت وحدت ملی بزرگ‌نمایی یک مشکل کوچک است

«پیرمحمد ملازهی» تحلیلگر ارشد مسائل افغانستان گفت: استیضاح وزرای دولت وحدت ملی افغانستان نوعی بزرگ‌نمایی یک مشکل کوچک است و اگر روسای دولت افغانستان نتوانند در مقابل پارلمان هدفمند عمل کنند، شاهد بروز درگیری خواهیم بود.

مطالب اخیر