مطالب مرتبط:

وزیر زارعت، مبارزه علیه مواد مخدر، انرژی و آب ابقاء شدند / وزیر مخابرات سلب صلاحیت شد

اعضای مجلس نمایندگان در غیاب وزرای دعوت شده در پای صندوق های رای رفتند و به سه وزیر کابینه رای اعتماد دادند و یکی از وزرا سلب صلاحیت شد.

مطالب اخیر