مطالب مرتبط:

وزیر اقتصاد روسیه بازداشت شد

کمیته تحقیق روسیه وزیر اقتصاد این کشور را به اخاذی و دریافت رشوه از شرکت دولتی «روس‎نفت» متهم کرده است.

مطالب اخیر