مطالب مرتبط:

سوء قصد ناکام به جان «عبدالرشید دوستم»/عامل انتحاری دستگیر شد

والی جوزجان از سوءقصد ناکام به جان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و دستگیری عامل انتحاری خبر داد

مطالب اخیر