مطالب مرتبط:

ارتباط ویتامین D و آسم

یافته ها نشان داد افراد بزرگسال مبتلا به کمبود ویتامین D در معرض ریسک بالای تشخیص آسم قرار نداشتند، اما بروز علائم خس خس سینه در آنها بیشتر مشاهده شد.

مطالب اخیر