مطالب مرتبط:

در سومین روز جلسه استیضاحیه، پارلمان برای سه وزیر دیگر صندوق استیضاح گذاشت

در سومین روز جلسه استیضاحیه، پارلمان برای سه وزیر دیگر صندوق استیضاح گذاشت

مطالب اخیر