مطالب مرتبط:

قوماندان امنیه غزنی: بعد از این استفاده از کلدار در غزنی ممنوع است

مقام ها در غزنی اعلام کردند که بعد از این کلدار پاکستانی ممنوع است و هیچ کس حق ندارد که در تبادلات روزمره شان از کلدار پاکستانی کار بگیرند.

مطالب اخیر