مطالب مرتبط:

جنگ افغانستان؛ سکوی پیروزی یا ناکامی ترامپ

راه مدنیت نوشت: انتخابات چهل‌وپنجمین ریاست جمهوری آمریکا زمین لرزه‌ای بود که آمریکا و جهان را تکان داد.

مطالب اخیر