مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: ما خواهان درج اسامی تروریستان به شمول ملا هیبت الله رهبر طالبان در لست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم

مطالب اخیر