مطالب مرتبط:

تقابل بدفرجام قوای سه گانه

سر مقاله: با رد صلاحیت شش وزیر از نه وزیر استیضاح شده، و موضع گیری ریاست جمهوری، تقابل حکومت و پارلمان رسما آغاز شده و در روزهای اخیر با ادامه روند استیضاح به اوج می رسد. روز گذشته ریاست جمهوری اعلام کرد که کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان...

مطالب اخیر