مطالب مرتبط:

گهواره برقی، اختراع جوان افغانستانی

«فیض الله فیض» دانش آموز پایه یازدهم موسسه مکانیکی ولایت خوست، براى نخستین بار یک گهواره برقى ساخته که با حرکات آن، کودک به راحتى خواب مى رود.

مطالب اخیر