مطالب مرتبط:

دیدار خواهران غریب افغانستانی در کاروان اربعین+ تصویر

دو خواهر با دو سرنوشت متفاوت، یکی در ایران و دیگری در افغانستان، پس از سی و پنج سال دوری در موکب فرهنگیان مهاجر یکدیگر را در آغوش کشیدند.

مطالب اخیر