مطالب مرتبط:

افغانستان از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تاثیر تغییرات اقلیمی

در افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی بیش از سه دهه، مشکلات امنیتی و حکومتداری، اولاً ظرفیت و توانایی لازم برای مقابله با تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی وجود ندارد، دوماً این کار عملاً اولویت درجه چندم دولت هم نبوده است.

مطالب اخیر