مطالب مرتبط:

حمله کننده انتحاری بر میدان هوایی بگرام عضو پیشین گروه طالبان بود

مقام های محلی ولایت پروان در شمال کابل میگویند حمله کننده انتحاری که بامداد روز شنبه خود را در داخل میدان هوایی بگرام انفجار داد، عضو پیشین گروه طالبان در این ولایت بود.

مطالب اخیر