مطالب مرتبط:

انتحارکننده در میدان هوایی بگرام، کارگر این پایگاه بود

وحید صدیقی، سخنگوی والی پروان، می‌گوید حمله‌کننده‌یی که خودش را در میدان هوایی بگرام انتحار داد، کارگر این پایگاه بود.

مطالب اخیر