مطالب مرتبط:

آغاز مرحلۀ سوم عملیات بسیج عراق در غرب موصل

بسیج عراق که مامور آزادسازی محور غرب موصل شده ، تاکنون طی دو مرحله ده ها روستا و منطقه را آزاد کرده است.

مطالب اخیر