مطالب مرتبط:

۵ قرارداد به ارزش یک میلیارد افغانی تصویب شد

کمیسیون تدارکات ملی به ریاست «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته ‌پنج قرارداد به ارزش یک میلیارد افغانی را در ارگ تصویب کرد.

مطالب اخیر