مطالب مرتبط:

نام رهبر گروه طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل درج شود

باید در مقابل بعضی از کشورها که به دادن پناهگاه‌های امن به تروریستان و تجهیز آنان مبادرت می‌ورزند، موقف واضح اتخاذ شود

مطالب اخیر