مطالب مرتبط:

۷۰ نیروی نظامی از یک دورهٔ آموزشی در قول اردوی ۲۰۹ شاهین فارغ شدند

پیام آفتاب ۷۰ نفر از نیروهای امنیتی از یک دورهٔ آموزشی از پایگاه نظامی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال کشور فارغ شده‌اند

مطالب اخیر