مطالب مرتبط:

ارگ موضوع استیضاح وزرا را به ستره محکمه فرستاد

با آنکه ولسی جرگه افغانستان روند استیضاح و سلب صلاحیت وزرا را ادامه داده است، اما ریاست جمهوری می گوید که موضوع استیضاح وزرا را جهت تفسیر قانونی به ستره محکمه فرستاده است. دواخا...

مطالب اخیر